Föreläsningar


LENNART AUGUSTSSON


COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR


NÅGRA

EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR

Mer Referenser


- Så inspirerad som jag blivit under denna föreläsning är sjukt! Har nog aldrig varit så inspirerad förut. Skulle behöva Dig som

lifecoach! Allt Du sagt, visat och demonstrerat är nog det enda jag kommer att prata om de närmaste veckorna/åren!”

Hanna, Arboga

 

- Något jag aldrig kommer glömma och vara evigt tacksam för är varje sekund jag fick lyssna på detta!

Anteckningarna jag gjorde är ett kapitel i min egna bibel, för personlig utveckling o företagande!

Varje dag slår mig tanken: Kan jag engagera mig 1% Extra? Jajamen!!

Nya resultat börjar med nytt tänkande o ny input.  Det erbjuds här..! Cecilia, Eskilstuna

 

 

Referenser


-Kan ha varit en av de bästa föreläsningar jag varit på. Jag har redan börjat tänka annorlunda! 

Dennis Karlsson, Köping

 

- Inspirerande - Lärorik - Rolig! Alla borde få chansen att lyssna på Dig!  Och - wow - vad du får igång tankeverksamheten!

Tack! Astrid, Halmstad

 

- Från att ha velat och haft beslutsångest går jag härifrån med en helt annan styrka och beslutsamhet - Jag kan! Tack

Eva, Laholm

Då och då behöver vi fylla på med mer energi...


eller introducera ett nytt projekt på ett positivt sätt. Kanske handlar det om att ta tag i och vända en nedåtgående spiral, skapa tydlighet och struktur eller på ett effektivt sätt få ett team att gå i samma riktning.

 

Vi behöver då och då alla fylla på med lite Nytt och få möjligheten att distansera oss och skratta lite!


Jag har hjälpt till med allt det där – och lite till!

 

Jag samverkar gärna med Dig och vill lyssna på vad Du/Ni vill ha så vi kan skräddarsy föreläsningen så att den passar just Era behov och önskemål.


Ledarskap och Personlig Utveckling


En föreläsning för dig som vill ta ditt ledarskap ytterligare ett steg  – må bättre, ha större trygghet i ditt ledarskap samt kunna leda och kommunicera tydligare och därmed skapa bättre resultat utifrån såväl mänskliga som ekonomiska mål.


Ledarskap kan inte vara statiskt. Förändringar är en del av vardagen och är det enda vi verkligen vet är konstant. Din egen utveckling är därför nödvändig eftersom det är utifrån dig och den du är som din organisation utvecklas.


Framtidens organisationer kommer än mer än idag att vara beroende av en flexibel och inspirerande ledning som tillför engagemang och utveckling. Det är Ditt jobb som ledare att skapa detta.

Medarbetarnas prestation och engagemang påverkas genom Ditt ledarskap.  Det handlar alltså om Din inställning till hur Du väljer att göra det Du väljer att göra.


Ledarskap är ett förhållningssätt. De flesta faktorer som påverkar medarbetarens prestationer och motivation handlar om Ditt beteende som ledare.


En klok ledare inser värdet av att utveckla de beteendemässiga egenskaperna hos sig själv och sina medarbetare. Självkännedom är ett centralt begrepp när vi talar om ledarskap. Om man skall kunna leda andra människor så måste man först kunna leda sig själv.Under denna föreläsning jobbar vi både teoretiskt och praktiskt inom områdena; ledarskap, kommunikation och kommunikationsprocesser, målstyrning, förändringsarbete samt problemlösning i grupp. Du kommer att ha med Dig ett antal konkreta och användbara verktyg hem efter avslutad utbildning.


Hör av dig så kan vi diskutera hur denna föreläsning skulle kunna utveckla dig och din organisation!


Denna föreläsning genomför jag också som en skräddarsydd utbildning på ca 3-4 dagar om Ni och Ert företag så önskar.

Målstyrning och Fokus


Mitt i skogen, på ett hygge står en skylt.  "Vägen" står det på den.


Visst skulle det va skönt om vi kunde ha en vägvisare med oss i tillvaron som alltid visade oss den "rätta" vägen men... vad är viktigast? Att nå fram till målet eller att göra resan? Och vad är egentligen ett mål?

 

Här får Du chansen att följa med på en resa som ger Dig de konkreta verktygen och den egna inre styrkan för att kunna sätta Dina segel för att ta Dig i en riktning som Du själv har valt.

Följ med på en resa som tar Dig fram och tillbaka; från köksbordet  till olika racebanor runt om i världen och tillbaka igen.

 

En omtumlande och uppfriskande resa som bjuder in oss till mycket skratt och glädje men också att se de möjligheter som faktiskt finns runt omkring oss. 

 


Under föreläsningen kommer i första hand målstyrningsprocessen att beröras. Vi tar tag i  vad det är som stoppar oss från att  nå hela vägen fram i olika situatioer.


Föreläsningen ger oss mycket konkreta och användbara verktyg kring hur vi själva bättre ska kunna hantera vår vardag, vår stress och våra relationer.


En föreläsning som förändrar, utvecklar och lyfter klimatet på arbetsplatsen.


Sist men inte minst – vi kommer att ha kul också!

Referens

- "Vid det första mötet med  Lennart Augustsson  skapades en upptaktsföreläsning om två dagar, detta gav deltagarna mersmak och blev under tre år ett återkommande föreläsningsinslag i NUEVOverksamheten i Eskilstuna.

Tillsammans med Lennart  fick deltagarna på ett fritt och icke dömande sätt ventilera sina tankar och svårigheter i sökandet efter en lämplig väg mot egen försörjning. Deltagarna formade föreläsningarnas innehåll tillsammans med Lennart från gång till gång och därigenom blev det alltid ett relevant innehåll i det som behandlades . Resultatet är levande och finns kvar och förmedlas vidare deltagare emellan. Deltagarna berättar att dom  fått en enkel och tydlig förklaring mellan hjärnans funktioner och det mänskliga handlandet. Resultatet av att kontinuerligt använda oss av Lennart

Augustsson har varit att deltagare skapat en egen livssituation där de fått en större  begriplighet och hanterbarhet vilket lett till att deltagarna kunnat känna och se mening i sin framtidsutveckling.

 

Vi har också  använt oss av Lennart i enskilda deltagarsamtal, vilket varit uppskattat och utvecklande för de deltagare som deltagit.

 

I kombination med ovanstående har också personalgruppen handletts via Lennart. Vinsten med att använda en handledare i personalgruppen som också arbetar med de aktuella deltagarna är att det finns goda förutsättningar för handledaren att sätta sig in i  den arbetssituation som personalgruppen befinner sig  i och ha en aktuell uppdatering av hur grupprocessen i verksamheten ser ut."

   

Emma Larsson, Beteendevetare, Arbetsmarknad och familjeförvaltningen, Eskilstuna Kommun


Föreläsning


Här kan du se en liten del ur en föreläsning med mig. Kommer att lägga upp lite nytt allt eftersom.


Referenstext

"Jag drömmer om att arbeta som proffessionell rallyförare och jag har kommit en bra bit på väg.


Jag började samarbeta med Lennart för ca 1 år sedan och det har varit  en viktig pusselbit i min väg framåt för att kunna nå min dröm!


Jag har lärt mig otroligt mycket och kan med enklare verktyg redan nu jobba mer målinriktat, fokusera på rätt saker, känna både mig själv och andra bättre och ha mera kul."


Dennis Rådström

Rådström Motorsport


Referenstext


"Lennart Augustsson var under 2013-2014 handledare/kursledare för ett antal långtidsarbetslösa personer i ett ESF- projekt i fem kommuner i Dalsland/Värmland, ”Vi vill Vi kan Vi gör!”


Temat var Entreprenörskap och med inriktningen att det skulle lede till bildandet av ekonomiska föreningar; ”Sociala företag”


Målgruppen hade innan projektet haft en lång arbetslöshet, svag tro på att lyckas komma tillbaks till arbetsmarknaden, misstro mot myndigheters förmåga att hjälpa dem vidare osv. Lennart blev för merparten av projektgruppens deltagare, det hopp de sökt under många år. Han gav dem tron tillbaka till sig själva, han inspirerade och ställde krav i samma andetag, och han lyckades få människor att tro på framtiden igen, och i en riktning de kanske aldrig hade tänkt; att bli företagare.

Flera av dem har nu livskraftiga sociala företag, och de har nu dessutom blivit förebilder för andra arbetssökande.


Det är med glädje och saknad jag idag kan se den effekt Lennart hade på deltagarna, hur han på ett unikt sätt, lyckades förena affärsutvecklingen, med ett enormt socialt och mänskligt patos för varje enskild deltagare, som de än idag vittnar om som den pusselbit de saknat under alla år i arbetslöshet.


Utryck från en av deltagarna som; ” Han har räddat mitt liv!”, kan kanske upplevas som överdrivet, men jag var på plats, jag såg och kände, så jag förstår precis vad hon menade.


Lennart Augustsson, han gör skillnad.
/Morgan Johansson Sektionschef Arbetsförmedlingen Dalsland/Projektledare för

”Vi vill Vi kan Vi gör!” 

Referenstext

Lennart har fått mig att bli ärlig mot mig själv och inse hur jag egentligen känner/mår, där under skalet.


Även om det är en tuff resa, så tror jag starkt på att det är den man behöver ta, för att på djupet må bättre och bättre.


Mår man sen bra och är i harmoni  och balans med sig själv, så presterar man också bra i sin sport/sitt arbete.

För det har jag också lärt mig   -att de båda delarna hänger så starkt ihop!


Mikaela Åhlin-Kottulinsky/ Proffessionell Racingförare


 

Referenstext


- ”Att jobba med Lennart har fått mig att köra både fortare och smartare. Jag är idag mer fokuserad på min uppgift samtidigt som jag känner  mig lugnare och kan hantera all press på ett enklare sätt."


Timmy Hansen Proffessionell Rallycross förare, Hansen Motorsport

   

Referenstext


"Att arbeta på elit nivå kräver oerhört mycket - alla tankar och alla saker måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Med hjälp av Lennart Augustsson från Adjucable AB har jag fått en stor insikt i hur jag och hjärnan fungerar och vad som faktiskt är möjligt att genomföra bara man  tänker rätt.

   För att nå sina mål  krävs det ett mål. I många fall  behöver man professionell hjälp för att nå dem vilket Lennart gör ett fantastiskt jobb med"

Patrik Barth, Proffessionell co-driver, Team Even

Mental träning i arbetslivet


Vad skulle det kunna betyda om vi på arbetsplatsen började med Mental Träning?


Hur skulle våra resultat påverkas? Hur skulle vårt samarbete utvecklas? Våra relationer?I denna föreläsning jobbar vi tillsammans på ett humoristiskt och pedagogiskt sätt med enkla och tydliga verktyg som Du ska kunna använda Dig av omedelbart. Jag kan garantera många aha upplevelser.


Jag har  haft förmånen och förtroendet att få varadelaktig i denna process hos såväl företag som individer. Jag har fått se de positiva resultaten av medvetna val och "valda" sanningar. Jag har haft förmånen att dela deras glädje när de har hittat och nått sina uppsatta mål.

 

Det kan handla om att prestationsmässigt vara på topp vid ett speciellt tillfälle, att hitta rätt fokus för en uppgift eller helt enkelt hitta motivation för att ta tag i någonting.

 

Det är nu över 25 år sedan jag började jobba med Mental Coaching/Träning och under denna tid har jag hjälpt många människor och företag att ”pika” och prestera vid rätt tillfälle. Att hjälpa dem att nå de där höjderna de inte trott var möjligt.

 

Mina kunder är idag allt från några av världen mest framgångsrika idrottare till företag /personalgrupper som vill komma vidare och ta nästa steg i sin utveckling. 


Jag jobbar idag med såväl föreläsningar som ndividuellt arbete och  Team/gruppaktiviteter för exempelvis idrottsklubbar, privatpersoner och företag och Landslag.

 

Vilka mål skulle Du/Ni vilja nå?

 

Välkommen att ta en kontakt så pratar vi mer om hur jag kan hjälpa digReferenstext


- "Jag började jobba med Lennart precis innan Rally Sweden 2015 där jag som så ofta i mitt liv sökte en "Quick fix". Dryt 24 månader senare har jag haft mina största framgångar i min aktiva rally karriär, och jag ser Lennart som en väldigt viktig del i mitt team och dom framgångar vi haft! "


Fredrik Ahlin, Ahlin Driving Events AB

COACH

 

HANDLEDARE

 

INSPIRATÖR

 

 

OAVSETT..


vad Du väljer att titulera mig så är min förhoppning att kunna hjälpa dig att utveckla Dig och/eller Din verksamhet.


Så, slå mig en signal eller skicka ett mail så tar vi ett snack och ser vad det leder till.


Ha d Gott!

Ta kontakt


Björkvägen 10, 671 30 Arvika


Email: lennart@lennartaugustsson.se


Phone: +46 731-82 62 62

Copyright @ All Rights Reserved