Businesscoaching

BusinessCoaching

Som Handledare & Businesscoach kan jag hjälpa dig och din organisation

Business Coaching för dig

Som chef, VD, projektledare ska du hinna med en mängd arbetsuppgifter. Du ska finnas tillgänglig för kunder, personal, vara lyhörd, fatta rätt beslut och dessutom hinna med att utföra Dina övriga arbetsuppgifter. Du har dessutom  krav på Dig att driva företaget/projektet framåt och skapa vinst och trygghet. Ibland behöver man någon att prata med eller ändra taktik och gå utanför gängse mönster.


Business Coaching är effektivt

Business Coaching är det mest fokuserade sättet för en individ eller verksamhet att få ut mesta möjliga av de resurser som finns till förfogande. Här sätter vi fokus på verksamheten och dess möjligheter. I möten med Dig är min uppgift att leda processen i samtalen vilket kommer att leda till att Du hittar de svar, lösningar eller alternativ som Du har till Ditt förfogande.


I dag finns mycket bra statistik på att Business Coaching är en av de absolut mest effektiva metoderna när det gäller att skapa struktur, tydlighet samt mer pengar in i verksamheten.Varför Business coaching?


 • Coaching är det mest fokuserade sättet för en affärsrörelse att få ut mest av sitt humankapital.
 • Coaching är en väsentlig del av att stödja förändringarna gjorda i träning. Utan uppföljande coaching är den mesta affärsträningen bortkastad eftersom resultaten inte håller i sig i mer än några månader.
 • Coaching har genomgående visat en avkastning av investerat kapital på mellan 100% och 500%.
 • Företag vet att deras anställda inte längre är lojala mot företaget. De är lojala mot sig själva och sin egen karriär. Därför måste ett företag paradoxalt nog, utveckla en värdefull anställd för att få behålla den, och coaching är det bästa sättet att göra det på.
 • Företag använder i allt högre utsträckning coaching som en del av ”the Corporate University” för att snabbt spåra upp sina framtida ledare.
 • Människor kräver individuell uppmärksamhet; individuella problem behöver individuell uppmärksamhet, och coaching öga mot öga fyller detta behov exakt.
 • Många problem har hitintills varit omöjliga att diskutera, eftersom en anställd varit motvillig att prata om problem med sin chef, men dessa problem (särskilt om de inbegriper chefen) kan leda till en stor nedgång i produktivitet. En extern coach behövs eftersom samtalen är konfidentiella.
 • Chefer behöver coachingfärdigheter för att få ut det mesta av personalen, så det finns också möjligheter för att träna chefer till att bli coacher.
 • Chefer förväntas coacha som en del av sin yrkesbeskrivning.
 • Businesscoaching är ett område där coacher har möjligheten att göra en stor skillnad.
 • Idag finns mycket bra statistik på att Business Coaching är en av de absolut mest effektiva metoderna när det gäller att skapa struktur, tydlighet samt mer pengar in i verksamheten.


t-GROW


Coachingmodellen t-grow är en av flera modeller som jag utgår från i mitt arbete tillsammans med Dig som klient.

"VI ÄR MYCKET VÄL NÖJDA..."

"...med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete.


I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.

Fredrik Krait

Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning, Eskilstuna kommun

"ATT JOBBA MED..."

"...Lennart har givit mig otroligt mycket i mitt ledarskap. Han har med enkla metoder givit mig energi att lösa svåra  arbetsuppgifter. Han har fått mig mer organiserad och strukturerad i mitt arbete.

Efter att ha arbetat med Lennart känner jag mig  tryggare i min ledarskapsroll ..."

Magnus Lampert

Förbundskapten för Svenska Bangolfförbundet. 

"COACHNINGEN HAR..."

"...bidragit till en mer målinriktad och fokuserad verksamhet. I tillägg till att Lennart har gett oss solid rådgivning om hur olika situationer bör hanteras, samt hur vi kan växa, så har han
även agerat bollplank i flera frågor...".

Larry & Malin Nilsson

ALARM-tjänst

"Med ett klart och tydligt...


...fokus på företagets verksamhet och utveckling har Lennart med sin analytiska förmåga och rådgivning givit mitt företag en klar struktur att arbeta efter för att skapa tillväxt och lönsamhet för Forimp AB in i framtiden."


Eric Gäverth 

VD Forimp AB