Säljutbildning

Säljutbildning

Lyckas med din försäljning

Konsten att fiska eller Hur Du lyckas i ditt Säljarbete

Kan ju tyckas som en lite udda rubrik men i min värld så finns det stora likheter mellan att fiska och att lyckas i sitt Säljarbete. Vi behöver förstå vad fiske vill ha för bete innan vi kan få den att hugga och därför behöver vi ta reda på en massa saker om fisken så att vi kan anpassa vårt erbjudande utifrån rådande behov. Att lyckas med försäljningen är helt avgörande för hur vi lyckas som företagare, många tycker att detta kan vara en utmaning.


I denna utbildning förser jag dig med hjälpmedlen och de verktyg du behöver för att du i din säljroll enklare och effektivare ska lyckas bearbeta din marknad och dina kontakter. Jag hjälper till att förtydliga, förenkla och utveckla era strategier, mentala processer samt budskap där vi även tittar på säljarnas personliga färdigheter.


För vem

Utbildningen passar dig som har ett försäljningsansvar, driver eget företag eller arbetar som säljare alternativt tänkt dig att arbeta som säljare. Jag genomför idag uppdrag åt allt från enskilda företagare till större säljorganisationer, kommuner, statliga verk, projektgrupper och elitidrottare samt deras organisationer.


Om kursen

Totalt 3 alt. 4 dagar + ½ dags uppföljning (datum för detta bestämmer vi under utbildningen)
Tider:09.00 - 16.00 ( + ev. eget kvällsarbete ). Plats: Utifrån överenskommelse


Vad ingår

Utbildningsmateriel, Säljhand-ledning, USB-minne med dokumentation, kursintyg.

"Med ett klart och tydligt...


...fokus på företagets verksamhet och utveckling har Lennart med sin analytiska förmåga och rådgivning givit mitt företag en klar struktur att arbeta efter för att skapa tillväxt och lönsamhet för Forimp AB in i framtiden."


Eric Gäverth 

VD Forimp AB

 

"VI ÄR MYCKET VÄL NÖJDA..."

"...med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete.


I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.

Fredrik Krait

Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning, Eskilstuna kommun

"COACHNINGEN HAR..."

"...bidragit till en mer målinriktad och fokuserad verksamhet. I tillägg till att Lennart har gett oss solid rådgivning om hur olika situationer bör hanteras, samt hur vi kan växa, så har han
även agerat bollplank i flera frågor...".

Larry & Malin Nilsson

ALARM-tjänst

"JAG HAR VARIT PÅ..."

"...många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är egentligen.


Jag och hela gruppen är super nöjda...".

Roland Sjölund

Regional Director

Scandinavia and Baltics