Mental coaching

Mental Coaching

Ett kraftfullt verktyg för dig och din organisation

Vad är mental träning?

Mental träning kan definieras som den kognitiva repetitionen (hur vi tar till oss, tolkar och använder information) av en uppgift inför en viss prestation. Här finns en samling tekniker vars syfte är att utöka, förstärka, identifiera och skapa önskade tankar och beteenden.


Alla människor har mer eller mindre av det vi kallar mental styrka. Men ju mer du har tränat dig och ju starkare du är, desto mer sannolikt är det att du kommer att uppnå större och för dig bättre mål.


Hur många gånger har vi inte hamnat i situationer där vi börjar tvivla på vår egen styrka, vår tro på oss själva och på vår kapacitet. Du känner säkert igen dina egna tankar och ord till dig själv när tvivlet kommer.
- Jag orkar inte. Jag kan inte. De andra är bättre än mig osv osv.
Är du medveten om att mental styrka kan hjälpa dig att övervinna dina rädslor och dina tvivel på dig själv och din kapacitet? Det spelar ingen roll om din ambition är att vinna VM i Rally, klara av en IronMan, prata inför andra människor eller att hantera ditt ledarskap på ett framgångsrikt sätt.


Hur kan mental träning hjälpa dig?

Då och då under resan kommer du med största sannolikhet att uppleva tvivel på din egen förmåga och/eller kapacitet. Att känna dessa tvivel samt att ifrågasätta sitt mål och sin egen förmåga för att kunna uppnå målet är en del av själva processen! Det är vid dessa tillfällen när vi brottas med oss själva och våra tankar kring vår egen kapacitet som vi har möjlighet att ta segrar för vår egen utveckling! Det är här du kan vinna en av de största segrar som finns. En seger över ditt tvivel – din rädsla och det är när du väljer den vägen du verkligen skapar en utveckling av dig själv som människa.


Vägen kan ibland innebära att du ger dig in i någonting som du inte är säker på att du klarar av eller orkar men du gör det i alla fall för det du vill är så mycket större än din rädsla. Du kommer i en sådan process att få möjlighet på möjlighet att omformulera dina tankar och ord till dig själv, så att bilden av ditt mål förstärks på ett positivt och utvecklande sätt och att du så småningom ser bilden av hur du lyckas med just det du vill lyckas med.


Oftast när vi ska till att göra någonting svårt så handlar det om att skapa en ny och tydlig bild av hur resultatet kommer att bli samt hur sitt synsätt på det du ska till att göra ser ut.
Om vi tar exemplet med att prata inför andra så behöver du medvetet jobba på att skapa en tydlig bild av hur exempelvis människor lyssnar och applåderar ditt framträdande samt att du också byter ut dina egna värderingar till görandet (prata inför andra) från svårt/omöjligt till spännande/roligt.


Träning ger färdighet

Detta är en process som tar tid men tänk på att du kan välja att jobba med denna process med kontinuitet då hjärnan inte kan skilja på sant och falskt vilket innebär att hjärnan tar till sig det som kommer till den och gör detta till en sanning. Det innebär att du i detta fall medvetet väljer en bild/känsla i en bestämd riktning och att du medvetet tränar på den och det i sig innebär att du skapar förutsättningar för att genomföra vad det än är du tänkt genomföra på ett för dig ännu bättre sätt.
Alla mentala tillstånd i våra liv är träningsbara! Träning ger färdighet!
Vad tränar Du på?


Vi utsätts hela tiden för upplevelser som gör att vi känslomässigt ifrågasätter vår egen förmåga att lyckas med det vi vill lyckas med.
Men när du är mentalt stark, kommer du att kunna omformulera ditt negativa prat med dig själv så att du kan fortsätta att arbeta för ditt mål med ökat självförtroende.

"Att vinna mästerskapet ...


..var en lång process. Säsongen hade både stora segrar och svåra förluster.


Jag är skyldig ett stort tack till min mentala tränare Lennart Augustson som guidat mig de senaste 5 åren och hjälpt mig att bli den man jag är idag.

Lennart hjälpte mig att njuta av mina segrar och ta mig igenom alla utmaningar. Jag hade inte varit världsmästare om det inte vore för Lennart."


Timmy Hansen

Världsmästare, Rallycross 2019

 

"LENNART HAR FÅTT MIG..."

"...att bli ärlig mot mig själv och inse hur jag egentligen känner/mår, där under skalet.


Även om det är en tuff resa, så tror jag starkt på att det är den man behöver ta, för att på djupet må bättre och bättre....".

Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Svensk Mästare 2021

"SVERIGES VIKTIGASTE..."

"...Landslag - Yrkeslandslaget har arbetat tillsammans med Lennart där han aktivt arbetat med att stärka individerna och laget genom Mental Coachning.


Lennart är definitivt en del av det svenska Yrkeslandslagets framgångar".

Patrik Svensson

Förbundskapten, Yrkeslandslaget

"ATT JOBBA MED..."

"...Lennart har givit mig otroligt mycket i mitt ledarskap. Han har med enkla metoder givit mig energi att lösa svåra  arbetsuppgifter. Han har fått mig mer organiserad och strukturerad i mitt arbete.

Efter att ha arbetat med Lennart känner jag mig  tryggare i min ledarskapsroll ..."

Magnus Lampert

Förbundskapten för Svenska Bangolfförbundet.