Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Ledarskapssamtal runt en lägereld

Det goda samtalet

Sedan flera miljoner år har människan haft en följeslagare i elden. Genom elden har vi fått värme och skydd, vi har kunnat utveckla matlagningskonsten och i skenet från en eld har de flesta människor i jordens historia fostrats. Det var runt elden man samlades för att berätta historier och utbyta erfarenheter. Elden är alltså en mycket stor del av människans utveckling.


Personligen tycker jag att vi som ”civiliserade” människor har kommit alltför långt bort från elden i dag. Idag lever vi i ett allt mer stressigt tempo där det ges allt för liten tid till reflektion och eftertanke. Beslut skall fattas snabbt och effektivt. Såväl tiden som sådan, arbetet och vardagen ställer högre och högre krav på oss.


Fördelar

Vi har sedan några år tillbaka upptäckt de stora fördelarna med att genomföra denna typ av samtal i en avspänd miljö runt en brinnande eld där vi samtalar kring olika värdegrundsfrågor samtidigt som vi bygger nätverk. Givetvis fixar vi tillsammans något gott att äta och kokar vårt kokkaffe över elden.


Ledarskapssamtal runt en lägereld handlar om Det goda samtalet kring mitt förhållningssätt till mig själv och mitt Ledarskap. Hur tänker jag? Vad kan jag utveckla?Hur hanterar jag som ledare olika situationer, kriser?  Finns det andra sätt? Hur ser min sanning ut och varför är just denna sann för mig? Detta samtal genomförs tillsammans med andra ledare för att få deras perspektiv på ämnet.


Utgångspunkten i detta samtal kommer att vara Ledarskapet för mig själv, mina närmaste och min organisation. Våra samtal beräknar vi till ca 3 – 4 timmar per tillfälle och antalet deltagare är begränsat till maximalt 12 personer.


Var
Vi lägger alltid våra olika arrangemang i vackra naturmiljöer oftast i anslutning till vatten.


Att tänka på

Lämna Gucciväskan och Armanikostymen hemma. Ha hellre kläder som kan vara lite ”stryktåliga” på dig.

"Jag har varit ...


...på många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är egentligen. Vi fick värdefull insikt om vår egen roll som ledare och hur vi utifrån oss själva på bästa sätt kan leda andra.


Många ledarskapsutbildningar som jag deltagit i bygger på en stereotyp mall och "mekaniska" tekniker vilket i slutändan fungerar rätt dåligt i praktiken. Lennart gav oss praktiska ledarskapsverktyg utifrån våra egna förutsättningar.


Jag och hela gruppen är super nöjda – bästa ledarskapsutbildningen jag varit med om."


Roland Sjölund

Regional Director Scandinavia and Baltics/ Managing

Director at Kyäni Europe AB.

 

"VI ÄR MYCKET VÄL NÖJDA..."

"...med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete.


I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.

Fredrik Krait

Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning, Eskilstuna kommun

"ATT JOBBA MED..."

"...Lennart har givit mig otroligt mycket i mitt ledarskap. Han har med enkla metoder givit mig energi att lösa svåra  arbetsuppgifter. Han har fått mig mer organiserad och strukturerad i mitt arbete.

Efter att ha arbetat med Lennart känner jag mig  tryggare i min ledarskapsroll ..."

Magnus Lampert

Förbundskapten för Svenska Bangolfförbundet. 

"COACHNINGEN HAR..."

"...bidragit till en mer målinriktad och fokuserad verksamhet. I tillägg till att Lennart har gett oss solid rådgivning om hur olika situationer bör hanteras, samt hur vi kan växa, så har han
även agerat bollplank i flera frågor...".

Larry & Malin Nilsson

ALARM-tjänst