Processhandledning

Processhandledning

Hitta rätt struktur, både för din organisation

och på dig själv.

Om processhandledning

Regelbunden praktisk träning i kommunikation och samarbete är många gånger det enklaste och billigaste sättet att förbättra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten i ett team.

Med hjälp av att fokusera på ett specifikt ärende/uppdrag, ger processinriktad grupphandledning möjlighet att stärka yrkesidentiteten. I förlängningen ökar tryggheten i uppdrag och arbetsgrupp. Processinriktad handledning tar därmed hänsyn till både medvetna och omedvetna nivåer samt till motstånd och försvar.


Processinriktad handledning riktar sig till människor som i sitt uppdrag möter och arbetar med människor. Den lämpar sig därmed också för ledningspersonal inom olika verksamheter.


Processinriktad handledning syftar främst till att hjälpa deltagarna att reflektera kring sitt professionella uppdrag i relation till sitt personliga jag.

Tanken är därmed att stärka yrkesrollen för att tydligare förstå och kunna behålla verksamhetsuppdragets specifika karaktär samt bibehålla den bestämda struktur som verksamheten vilar på.


Processinriktad handledning ökar möjligheten att undvika fällor som kan locka fram försvarsställning. Det är viktigt att förstå hur gruppdynamik påverkar och verkar på en omedveten nivå.

Det är också viktigt att träna sig i att undvika att hamna i förhandlingsläge kring redan fattade beslut och befintligt regelsystem.


Handledningens tanke

  • Att se att varje person har potential att komma fram till kloka beslut.
  • En förutsättning är att det sker i dialog och att frågor som uppmanar till dialog, ställs.
  • Handledaren har inte alltid nyckeln till lösningen, men är den som skall vägleda så att de handledda kan hitta nycklarna.
  • Processhandledning handlar om kontinuitet så att processer har tid att uppstå, både individuellt och i grupp


Syftet med Handledning

  • Att träna sig i att reflektera för att förstå både sin egen och andras roller i situationer som uppstår.
  • Att stärka samarbetet och kommunikationen i gruppen i syfte att nå kvalitet i mötet med brukaren.
  • Genom att ventilera både möjligheter och svårigheter bli friare i att finna ny energi och alternativa vägar för sitt eget agerande.

"Jag har varit ...


...på många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är egentligen. 


Många ledarskapsutbildningar som jag deltagit i bygger på en stereotyp mall och "mekaniska" tekniker vilket i slutändan fungerar rätt dåligt i praktiken. Lennart gav oss praktiska ledarskapsverktyg utifrån våra egna förutsättningar.


Jag och hela gruppen är super nöjda – bästa ledarskapsutbildningen jag varit med om."


Roland Sjölund

Regional Director Scandinavia and Baltics/ Managing

Director at Kyäni Europe AB.

 

"DET ÄR MED GLÄDJE..."

"...och saknad jag idag kan se den effekt Lennart hade på deltagarna, hur han på ett unikt sätt, lyckades förena affärsutvecklingen, med ett enormt socialt och mänskligt patos för varje enskild deltagare, som de än idag vittnar om som den pusselbit de saknat under alla år i arbetslöshet".

Morgan Johansson

Sektionschef Arbetsförmedlingen

"VI HAR FÅTT BRA RÅD KRING HUR..."

"...vi kan hantera olika situationer utifrån oss själva”. ”Har blivit medveten om hur tankar och känslor styr val i livet, påverkar hälsan och jag har fått redskap att handskas med stress. Fått avslappningstekniker som fungerar...".

Inger Höglund

Tidigare Områdeschef, IFO/LSS/Socialpsykiatri

"TILLSAMMANS MED LENNART..."

"...Tillsammans med Lennart fick deltagarna på ett fritt och icke dömande sätt ventilera sina tankar och svårigheter i sökandet efter en lämplig väg mot egen försörjning. Deltagarna formade föreläsningarnas innehåll tillsammans med Lennart från gång till gång och därigenom blev det alltid ett relevant innehåll...".

Emma Larsson Beteendevetare, Eskilstuna kommun